+90 530 038 48 48
  • +90 530 038 48 48

Mesafeli Satış Sözleşmesini

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 - SATICI 

Ünvanı

: İPETİ ANONİM ŞİRKETİ

(www.akdenizpazari.com)

Adresi

: Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:28/5 Konak/İzmir

Telefon

:05380384848

E-posta

:

 
1.2 - ALICI 

Adı Soyadı

:

TC Kimlik No

:

Fatura Adresi : Faturanın önyüzünde bulunmaktadır.

Alınan Ürünler

:

 

 

Toplam Satış Bedeli

Ödeme Şekli

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Telefon numarası

:

Teslimat Adresi

:  / / /

Fatura Edilecek Kişi/Kurum

:

Fatura Adresi

:   / / /  

Vergi Dairesi

:

Vergi Sicil Numarası / TC Kimlik No

: /

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.akdenizpazari.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.akdenizpazari.com sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli : 

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi : 

Kargo Ücreti :

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.akdenizpazari.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. Yemelik portakal meyve çapı 72 mm ve üstüdür. Sıkmalık  meyve çapı 55 mm – 76mm arasındadır. Diğer ürünlerin ağırlıkları Limon: 90 gr – 200 gr arasında, Nar: 300 gr – 750 gr arasında, Greyfurt: 250gr – 550 gr arasında, Mandalina 80 gr – 160 gr arasındadır. Meyve çapları/ağırlıkları dönemsel olarak +-%5 oranında değişiklik gösterebilir.

 

4.9. Ürün görsellerinde görünen meyve istifi/kutu içi yerleşimi, meyve boyuna ve çapına göre değişiklik gösterebilir. Kutuların içindeki meyve adetleri görsellerden farklı olabilir.  

 

4.10. Meyve grubundaki ürünler kutu adedi olarak satılmaktadır. Birim fiyat kutu için verilmektedir. Kutu içi kiloları ortalama kilo olarak belirtilmiştir. Kutu içinde meyve kilolarında +- %5 sapma olabilir.

 

 

4.11- İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

 

4.12- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve paketin açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, taze meyve/sebze, tek kullanımlık ürünler, hizmet için cayma hakkı kullanılamaz. Taze meyve/sebze ürünlerinde ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek akdenizpazari.com a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Taze meyvede iade olmayıp kullanılmayacak durumda olan ürün miktarı müşteriye gönderilecektir. Ürün lezzetini beğenmeme durumunda iade söz konusu değildir.

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

8.1. “Satıcı”, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

8.2. Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle “satıcı”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, “alıcı”ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. 

 

8.3. “Satıcı”, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan “alıcı”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

 

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

 

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, www.akdenizpazari.com sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

 

MADDE 9- YENİ SİPARİŞİN İPTALİ

 

www.akdenizpazari.com’ dan yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde “Sipariş Takibi” bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda “Tedarik Aşamasında “gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verdiğiniz siparişlerin iptal işlemini yapabilmemiz için siparişinizin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Sipariş takibi bölümünde “Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.” ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır.

 

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Fethiye Mahkeme yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI 

www.akdenizpazari.com